proč tě vyhodily z bloges robes?

Některé mé bývalé kolegyně se uchýlily k názoru, že jsem byla odejita ačkoliv má "verze" se rapidně liší - rozhodla jsem se odejít po určitých peripetiích. Cítila jsem, že mé názory a zájmy jsou natolik odlišné, že jsem se zkrátka rozhodla jít dál po své vlastní cestě. Nehodlám se obhajovat a něco vzkazovat přes média nebo snad sociální sítě a hrát na city lidí, které o našich problémech ví převelice málo respektive nic. Nepřistoupím na tuto připitomělou hru kdo koho první opustil. Jsem toho názoru, že je to směšné a dětinsky hloupé. Děkuji za pochopení.