Ask @niksan369:

Довърши за мен : Ти си ........... Ти имаш ............. Ти трябва............ Ти ще ........... Ти нямаш ...........Ти можеш...........Ти не можеш...... ?

Ти си хубав Ти имаш учила Ти трябва да ям Ти ще плуваш Ти нямаш гадже Ти можешда имам гадже Ти не можешда карам скейт и др...

View more

Next