Check also answered this question with: "Do áp lực từ phía dư luận và ảnh trầm cảm nặng nề, ảnh tự giải thoát cho chính bản thân mình. 'Hy..."

The answer hasn’t got any rewards yet.