Ask @noahcxx:

Przepiękny profil. Z miłą chęcią zatrzymał się u Pana na jakiś czas. :)

Ina Hope.
ᵈ̳ᶻ̳ⁱ̳ę̳ᵏ̳ᵘ̳ʲ̳ę̳ ̳ᵇ̳ᵃ̳ʳ̳ᵈ̳ᶻ̳ᵒ̳ ̳ᵐ̳ᵒ̳ʲ̳ᵃ̳ ̳ᵈ̳ʳ̳ᵒ̳ᵍ̳ᵃ̳.̳
❝ ᵢ wₐₙₜ ₒₙₑ ₘₒₘₑₙₜ ᵢₙ ₜᵢₘₑ
Wₕₑₙ ᵢ'ₘ ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ ᵢ ₜₕₒᵤgₕₜ ᵢ cₒᵤₗd bₑ
Wₕₑₙ ₐₗₗ ₒf ₘy dᵣₑₐₘₛ ₐᵣₑ ₐ ₕₑₐᵣₜbₑₐₜ ₐwₐy
ₐₙd ₜₕₑ ₐₙₛwₑᵣₛ ₐᵣₑ ₐₗₗ ᵤₚ ₜₒ ₘₑ
Gᵢᵥₑ ₘₑ ₒₙₑ ₘₒₘₑₙₜ ᵢₙ ₜᵢₘₑ
Wₕₑₙ ᵢ'ₘ ᵣₐcᵢₙg wᵢₜₕ dₑₛₜᵢₙy
ₜₕₑₙ ᵢₙ ₜₕₐₜ ₒₙₑ ₘₒₘₑₙₜ ₒf ₜᵢₘₑ
ᵢ wᵢₗₗ fₑₑₗ
ᵢ wᵢₗₗ fₑₑₗ ₑₜₑᵣₙᵢₜy. ❞ - Whitney Houston

View more

10 faktów o tobie

Nikt mnie tak w życiu nie kochał jak papieros — najważniejsza kochanka.
Wybaczała wszystko, patrzyła ze mną w gwiazdy w środku nocy i nie pytała.
Byliśmy wtedy razem, byliśmy wtedy przy Wiśle i było tak dobrze, jak ja tęsknie za tym widokiem.
Kochanko moja pozwól jeszcze raz wrócić mi tam nim serce złamie mi się w pół, nim zegar wybije mój kres.
Ach, tak to już jest.

View more