Ask @nohaabdelhakeem:

خَطّيِّبِتّيِّ لَأّ أّنِأّ عٌمَريِّ مَأّ خَطّبِتّ بَِّس قِوِلَتّ جِزِّر وِأّرنِبِهِ يِّمَګنِ تّفِّتّګريِّ نِأَّسفِّ لَلَأّزِّعٌأّجِ

لأ انت لما كنت بتقول هرتبط ببنت ف سنكم وبشوف تفكركم إيه
صح ي بنتي @hagereid6 😂

View more

+9 answers in: “هايات يا سنيوريتا”
Next