Czyżby znowu trafiłem na odpisywanie? :)

Dark Ofca
najwyraźniej

View more