@nulcve

✰ ༘ ˚•⠀⠀AUDREY. ⠀; ⠀☾

Ask @nulcve

Sort by:

LatestTop

◟⠀ ⋆ ⠀›⠀one for all or none for none, right? that's a pact?

THELONEWOLFE’s Profile Photo◟ㅤ⋆ㅤℳaximus › freedom boi.
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵖᵉᵒᵖˡᵉ⠀ᶤ⠀ᵐᵒˢᵗ⠀ᶜᵃʳᵉ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗˑ ⠀⠀⠀⠀ ❫
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀of⠀⠀course,⠀⠀it⠀⠀is⠀⠀all ⠀or ⠀nothing
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀THAT'S⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THE⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀PACT
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ @THELONEWOLFE ♡.♡ @PAPERMXXN
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀✰ ˚:✺.˚⠀⠀{ ⠀⠀ ᵐ͟ʸ͟ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ͟ˡ͟ʸ͟ ᵇ͟ᵒ͟ʸ͟ˢ͟ˑ ⠀⠀}⠀⠀ゞ❥.˚ ཻུ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀somebody⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀ ⠀⠀can⠀⠀⠀⠀miss
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀i⠀ want⠀ something⠀ just⠀ like⠀T H I S
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀────────────────────────
⠀ ⠀ ⠀⠀
one for all or none for none right thats a pact

˗ˏˋ⠀♡⠀i got into my head. because you weren't there and i missed you.

PAPERMXXN’s Profile Photo˗ˏˋ⠀☆⠀aki, the innocent.
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ᵃʳᵉ⠀ᵃˡˡ⠀ᶤ⠀ᶰᵉᵉᵈ˒⠀ᵇᵃᵇʸˑ⠀⠀⠀⠀ ❫
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀i⠀ will⠀carry⠀you,⠀in⠀my⠀blue dreams
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀BACK⠀⠀⠀⠀⠀TO⠀⠀ ⠀⠀BLUE⠀⠀⠀ ⠀SIDE
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀you⠀⠀ give⠀⠀me⠀⠀reason⠀⠀to⠀⠀stay
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀✰ ˚:✺.˚⠀⠀{ ⠀ ʰ͟ᶤ͟˒ ᵐ͟ʸ͟ ˢ͟ᵏ͟ᵃ͟ᵗ͟ᵉ͟ʳ͟ ᵇ͟ᵒ͟ʸ͟ˑ ⠀}⠀⠀ゞ❥.˚ ཻུ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀i'm⠀⠀⠀only⠀⠀⠀a⠀⠀⠀fool⠀⠀⠀for⠀⠀you
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀and maybe⠀you're⠀TOO GOOD for me
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀────────────────────────
⠀ ⠀ ⠀⠀
ˏˋi got into my head because you werent there and i missed you

do upperexstsiders; kogo najchętniej byście tu zobaczyli?

Stuprocentowo Julien! Mam już kilka pomysłów odnośnie wątku, także chętnie ją tutaj zobaczę! Oczywiście, Zoya, Luna, czy Monet również są mile widziane. Bądź ktoś chciałby wcielić się w Kiki? Zapraszam serdecznie, oferuję dużo przytulasów! ♡
do upperexstsiders kogo najchętniej byście tu zobaczyli

♡.

⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪⠀⠀ᵇᵃᵇʸ˒ ʸᵒᵘ ᵐᶤᵍʰᵗ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ˢᵉᵃᵗᵇᵉˡᵗ ʷʰᵉᶰ ᶤ ʳᶤᵈᵉ ᶤᵗ⠀ ❫
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀even though i'm wifey, you can hit it like
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀A⠀⠀ ⠀⠀⠀S⠀I⠀D⠀E⠀⠀⠀⠀ ⠀C⠀H⠀I⠀C⠀K
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀so sweet and then i get a little bit angry
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀✰ ˚:✺.˚⠀⠀{ ⠀ ⠀ᶤ͟'ᵐ͟ ˢ͟ᵒ͟ᵘ͟ʳ͟ ᶜ͟ᵃ͟ᶰ͟ᵈ͟ʸ͟ˑ ⠀ ⠀}⠀⠀ゞ❥.˚ ཻུ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀i⠀ heard⠀ from⠀ a⠀friend⠀of⠀a⠀friend
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀that⠀THAT⠀d*ck⠀was⠀a ten out of ten
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀────────────────────────
⠀ ⠀ ⠀⠀
ᵇᵃᵇʸ ʸᵒᵘ ᵐᶤᵍʰᵗ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ˢᵉᵃᵗᵇᵉˡᵗ ʷʰᵉᶰ ᶤ ʳᶤᵈᵉ ᶤᵗ

Language: English