Faraqlit also answered this question with: "Çalışıram bunu etməyim"