Ask @nuttamass:

เลิกกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มงั้นสิ?

ถ้าเริ่มก็แค่คุยๆกัน คงจะเรียกว่าเลิกไม่ได้หรอก เพราะสถานะของมันตรงนั้นแค่ 'คนดูใจ' ไม่ใช่ 'แฟน' ค่ะ

View more