@ohminyeol

Mintty

What others replied to:

có người yêu cao lớn là cảm giác như nào vậy ?? 1m58 vs 1m78

show all (13)

ừ thì câc bộ phận khâc trên cơ thể đều phát triển tương thích với chiều cao :> cho nên có ngiu cao lớn sẽ .....hơn :>>>>
Là đc bao bọc che chở 😄 ko ai ăn hiếp cậu đc 😁 lúc nào mình cũng đc vệ sĩ đi theo để bảo vệ mình 😆

Language: English