przetłumaczysz cytat szekspira ze swojego profilu?

❝ A jeśliby zginął,
Rozsyp go w gwiazdy po wieczornym niebie,
A niebo takie piękne się uczyni,
Że każdy w nocy wtedy się zakocha
I czci odmówi rażącemu słońcu. ❞

View more