Jakému druhu veřejné dopravy dáváš přednost?

Chápu, že je dotaz myšlen úplně jinak, ale odpovím po svém. 🤩🤦‍♂️
Dopravit video k veřejnosti mohu buď fyzicky na přenosných nosičích (USB, DVD, BD,..) nebo přes internet. U mě jednoznačně vítězí druhá volba, protože jinak by pro mě bylo neobyčejně obtížné najít po celém světě lidi, které má tvorba zajímala a předal jim DVD. 😂 Pokud bych měl možnost zvolit druh transportu k veřejnosti, uvítal bych 100 Gbps internetový přenos 😀 ale na to si bohužel ještě nějaký pátek počkám 😏