Myslíte si, že odpojenie polovice internátov vyrieši problém so sťahovaním nelegálneho obsahu ? Nevyvoláva takéto opatrenie skôr dojem, že je úplne jedno či sťahujme nelegálny obsah aj tak ma odpoja, tak prečo by som nesťahoval keď potrestaný budem v každom prípade ?

Odpojenie celého internátu nebol trest, ale upozornenie na istý problém. Trestom je vylúčenie zo združenie pri preukázaní sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez P2P a torrenty.
Toto opatrenie malo v prvom rade zabrániť, aby nás náš poskytovateľ pripojenia na internet (SANET) neodpojil ešte na dlhšiu dobu, resp. na trvalo.