Čo robíte pre Slovenko a pre nás? Kto ste?

OZ Ynet je združenie študentov, ktoré prevádzkuje internátnu počítačovú sieť v internátoch - ŠD Mladosť, Dobrovičova, Jura Hronca a Nikosa Belojanisa.
Cieľom združenia je združovať študentov predovšetkým za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Viac v našich stanovách: http://www.ynet.sk/sk/o-nas/stanovy-oz-ynet a na našom webe www.ynet.sk