Prečo sa voláte YNET a nie INET alebo nejak inak?

YNET je "skratka" od Youth hostel NETwork - čiže internátna sieť :) Ale keďže sme na Slovensku, tak sa to číta pekne po slovensky "INET" a nie po anglicky "vajnet".
Dá sa to chápať zároveň aj ako slovná hračka so spomínanou skratkou INET - od slovka InterNET.
Voláme sa tak preto, lebo študenti, ktorí v roku 2000 zakladali občianskej združenie, po zrelej úvahe dospeli k tomuto názvu. Nevieme ako tebe, ale nám sa náš názov veľmi páči ;)