Aby náhodou nedošlo k nejakému nedorozumeniu a následne k neželaným dôsledkom. Predpokladám,že používanie Usenet-u na SŤAHOVANIE akéhokoľvek obsahu nie je akokoľvek v rozpore s akýmikoľvek pravidlami, ktoré sa vzťahujú na člena Ynet-u. Je môj predpoklad správny ?

Zdieľanie obsahu chráneného autorským zákonom je na Slovensku nelegálne. Sťahovanie je tiež nelegálne, ale neberie sa tak prísne ako zdieľanie. Pri torrentoch (a celkovo P2P) dochádza však k automatickému zdieľaniu práve sťahovaných súborov, čím sa dopúšťaš nelegálnej činnosti. Podľa pravidiel siete Ynet, pravidiel siete STUNET a pravidiel siete SANET, je využívanie našej siete na nelegálne účely zakázané a preto sťahovanie (a teda zdieľanie) cez torrenty/P2P riešime. Iba samotné sťahovanie cez iné kanály momentálne nepostihujeme, keďže samotný obsah komunikácie (čiže to čo si prezeráš a sťahuješ) nesledujeme a neanalyzujeme (aj keď záznamy o tom sa podľa zákona ukladajú). Napriek tomu si dovoľujeme upozorniť, že podľa platných zákonov SR je sťahovanie a zdieľanie obsahu chráneného autorským zákonom trestný čin. Viac info napr. tu: http://aktualne.atlas.sk/nelegalne-stahovanie-serialov-slovaci-su-prisnejsi-ako-hollywood/slovensko/spolocnost/