Čo máte nové?

Už dlhšie pracujeme na vybudovaní študovne na ŠD Mladosť- Tento akademický rok sme začali s budovaním coworking space Y-base, s ktorým sa momentalne finišuje a čoskor bude otvorený. Takisto pripravujú podklady na rekonštrukciu študovne na ŠD N. Belojanisa. Tento semester sme taktiež začali s rekonštruciou študovne na ŠD Dobrovičova, ktorá ide veľmi rýchlo. Na Bernoláku postupne ťaháme novú Gbit kabeláž (o týžden budeme ťahať posledné poschodie, zostaneme nám už len natiahnuť wifi). Takisto pracujeme na projekte úschovní bicyklov - na Bernoláku máme v prevádzke jednu bicykláreň a plánujeme v blízkej dobe vybudovať ďalšiu miestnosť, takisto bicykláreň funguje aj na Belojanise. Na Mladosti sa momentálne bicykláreň buduje a dúfame, že bude čoskoro otvorená. Momentálne sa taktiež pracuje aj na prerábke serverovne. To je asi taký súhrn (najviditeľnejších) noviniek za posledné obdobie :)