Prečo bývate práve na Mladosti v BA a nie niekde inde napr. v Ziline?

Naše občianske združenie Ynet bolo založené študentami FEI STU v BA, ktorí boli (a aj sú) ubytovaní prevažne na ŠD Mladosť. Postupom času sme sa rozšírili aj na ďalšie tri internáty STU - Dobrovičova, N. Belojanisa a J. Hronca (Bernolák). Dôvodom, prečo pôsobíme v Bratislave je, že členovia nášho realizačného tímu tu študujú a teda aj bývajú :)