Môžeme neobmedzene sťahovať čo chceme? Samozrejme nie cez torrenty.

Zdieľanie obsahu chráneného autorským zákonom je na Slovensku nelegálne. Sťahovanie je tiež nelegálne, ale neberie sa tak prísne ako zdieľanie. Pri torrentoch (a celkovo P2P) dochádza však k automatickému zdieľaniu práve sťahovaných súborov, čím sa dopúšťaš nelegálnej činnosti. Podľa pravidiel siete Ynet, pravidiel siete STUNET a pravidiel siete SANET, je využívanie našej siete na nelegálne účely zakázané a preto sťahovanie (a teda zdieľanie) cez torrenty/P2P riešime. Iba samotné sťahovanie cez iné kanály momentálne nepostihujeme, keďže samotný obsah komunikácie (čiže to čo si prezeráš a sťahuješ) nesledujeme a neanalyzujeme (aj keď záznamy o tom sa podľa zákona ukladajú). Napriek tomu si dovoľujeme upozorniť, že podľa platných zákonov SR je sťahovanie a zdieľanie obsahu chráneného autorským zákonom trestný čin. Viac info napr. tu: http://aktualne.atlas.sk/nelegalne-stahovanie-serialov-slovaci-su-prisnejsi-ako-hollywood/slovensko/spolocnost/