Ako dopadli volby?

16. februára 2015 volebná komisia zverejnila výsledky volieb:
Tomáš Breuer 210 hlasov
Peter Židovský 210 hlasov
Juraj Bojda 196 hlasov
Marek Vavrica 157 hlasov
Roman Danko 155 hlasov
Karol Cagáň 126 hlasov
Denisa Turzová 122 hlasov
Dávid Urban 120 hlasov
Dňa 1. marca 2015 začal mandát novému predsedníctvu OZ Ynet zvolenému vo voľbách, ktoré sa konali dňa 10.2. - 12.2.2015, v zložení: Tomáš Breuer, Peter Židovský, Juraj Bojda, Marek Vavrica, Roman Danko.
Účasť bola 16,37% (418 z 2522 voličov). Viac informácií o voľbách nájdete na https://volby.ynet.sk