Kedy už budú hotové tie veci pre bicykle? stojany pozicovna atd

Konkrétne termíny je ťažké sľubovať. Niektoré veci ohľadom bickylov už fungujú. Tu je súhrny aktuálny stav:
Stojany:
- Mlynská Dolina
* exteriérové stojany - miesto je dohodnuté, dohaduje sa financovanie
* interiérová úschovňa - (ŠD Mladosť [STU]) - miestnosť sa dokončuje a bude otvorená najneskôr do konca skúškového
* interiérová úschovňa - (ŠM Mlyny [UNIBA]) - projekt podaný na hlasovanie pre pridelenie financií z participatívneho rozpočtu UNIBA (http://kc.mlynska.sk/liferay/web/centrum-kultury) do 3.5. (dnes)
- Belojanis
* exteriérové stojany - žiadosť podaná na STARZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
* interiérova úschovňa - v prevádzke a využívaná
- Bernolák
* exteriérové stojany existujú
* interiérová úschovňa - zatiaľ jedna miestnosť, druhá je v pláne
Bikesharing (požičiavanie bicyklov):
- dolaďuje sa prototyp bicykla