Kde na mladosti je tá interiérová úschovňa pre bicykle? Bicykle sa búdu môcť požičiavať či musíme mať svoje?

Úschovňa bicyklov na Mladosti bude na bloku A1, zatiaľ sa pripravuje a nie je v prevádzke.
Úschovňa je od slova uschovať a teda členovia nášho združenie Ynet si tam budú môcť uschovať svoje bicykle.
Požičiavanie bicyklov (bikesharing) je iná časť projektu bicykle a rieši sa samostatne, no zatiaľ je to v štádiu analýz, testovania a ako sme písali v predchádzajúcom príspevku, dolaďuje sa prototyp bicykla. Projekt bikesharingu realizuje OZ Cyklokoalícia a predpokladaný termín spustenia zatiaľ nie je známy.