Ask @oz_ynet:

Kontakt na admina v bloku A3 poprosím.

Vsetci administrátori na Mladosti majú unifikovaný tvar emailu: admin.BLOK@ynet.sk, kde namiesto blok stačí dosadiť pre internát Mladosť číslo bloku (A1-D4), pre internát Jura Hronca (Bernolák) admin.jh@ynet.sk, pre internát N. Belojanisa admin.nb@ynet.sk a pre internát Dobrovičova admin.do@ynet.sk.
Kontakt na administrátora bloku D1 na Mladosti je teda admin.a3@ynet.sk

View more