Ask @oz_ynet:

Viete mi povedať, prečo sa net platí na mesiac ale od "1. do 1." za 6,70 a keď zaplatím piateho napríklad, tak platím celú sumu a aj tak mi plati len do toho "1."? trošičku nezmysel a iba okrádanie.

V prvom rade, platíš si za členstvo v občianskom združení Ynet, vďaka čomu môžeš využívať okrem iných výhod aj pripojenie na našu počítačovú sieť s pripojením na internet. Je všeobecne zaužívané, že členské príspevky (vo všetkých organizáciach) sa platia na kalendárne obdobie (kalendárny mesiac, kalendárny rok).

View more

K aktualnej teme torrentov: ako majitelia diel, co posielaju maily sanetu, vedia zistit, ze niekto stahuje ich dielo z jedneho z velkeho mnozstva torrentov na nete?

Majiteľov diel zastupujú organizácie, ktoré sa na to špecializujú a zabezpečujú dodržiavanie ich práv.
Nakoľko torrent je P2P komunikácia, počas sťahovania súborov dochádza aj k ich automatickému odosielaniu. Spomenuté organizácie majú rôzne spôsoby, systémy a postupy na to, aby zistili IP adresy, ktoré zdieľaju tento nelegálny obsah a následne ich nahlasujú majiteľom IP rozsahov, čo je v našom prípade STU, resp. SANET.

View more

pocas valneho zhromazdenia mame hodinu v skole. co doniest ako potvrdenie?

Máš 2 možnosti:
1) Doručiť ospravedlnenie s doložením rozvrhu poštou alebo elektronicky na info@ynet.sk
2) Poveriť iného člena, aby ho zastupoval na VZ (dať mu svoje hlasovacie právo). Poveriť je možné kamaráta/ku, pričom každý člen môže na seba zobrať maximálne 2 poverenia. Ak nemáš koho poveriť, môžeš poveriť niektorého člena realizačného tímu, na ktorých sa obmedzenie s počtom poverení nevzťahuje.

View more

pomohli by ste mi do štvrtka 20.11 z programovaním v C? smerníky polia, reťazce

Veľmi radi, ale aj my máme svoje štúdijné, pracovné (a k tomu ešte "yneťacké") povinnosti, takže bohužiaľ nie je v našich silách doučovať našich členov. Odporúčame opýtať sa šikovnejších spolužiakov, prip. vyskúšať nejaké elektronické materiály, napr. http://www.cplusplustutor.com/ :)

View more

načo sú dobré valné zhromaždenia a prečo je účasť na nich povinná? keď sa človek nedostaví tak ho odpoja od internetu? ďakujem za odpovede

Ynet funguje ako občianske združenie a poskytuje všetkým svojím členom okrem iných členských výhod aj pripojenie na internátnu sieť s pripojením internet. Zo zákona vyplýva občianskym združeniam povinnosť organizovať valné zhromaždenie všetkých členov minimálne raz ročne, pričom aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých členov OZ.
Valné zhromaždenie je jeden z kontrolných mechanizmov pre vás, našich členov, aby bolo zabezpečené správne narábanie s vašimi financiami. Každý člen OZ má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia.
Bohužiaľ, u nás je to zároveň aj povinnosť. Ak by sme v stanovách nemali povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia, tak by tam (skoro) nikto neprišiel, zvolané valné zhromaždenie by nebolo uznášaniaschopné a predseda by musel zvolať valné zhromaždenie na iný termín. Z tohto dôvodu je pre každého nášho člena povinné zúčastniť sa valného zhromaždenia s tým, že ak sa nezúčastní, logicky z toho musia byť vyvodené dôsledky (odpojenie od internetu).
Samozrejme, vieme, že nie každému vyhovuje daný termín a preto, ten kto sa nemôže zúčastniť má 2 možnosti:
1) Riadne sa ospravedlniť s papierovým vydokladovaním svojej neúčasti zaslaným poštou na našu adresu (PN, potvrdenie z práce, zo školy).
2.) Poveriť iného člena, aby ho zastupoval na VZ (dať mu svoje hlasovacie právo). Poveriť je možné kamaráta/ku, pričom každý člen môže na seba zobrať maximálne 2 poverenia. Ak člen nemá koho poveriť, môže poveriť niektorého člena realizačného tímu, na ktorých sa obmedzenie s počtom poverení nevzťahuje.

View more