Đức Toàn also answered this question with: "Câu chuyện tình yêu nào cũng v, kh hợp và xin lỗi r the end :))"