Samotny wilk also answered this question with: "nie zawsze można stwierdzić co jest dobre a co złe bezwarunkowo potępić nie wiem ja jakoś nikogo ..."