.towujestmałedużeczyśrednie also answered this question with: "nie xd"