Czy zna Pan projekt reformy systemu emerytalnego autorstwa Stowarzyszenia KoLiber i co Pan o nim sądzi?

Niestety, nie znam. To, na co trafiłem w Internecie pn. "Demografia a system emerytalny" zawiera wyłącznie krytykę obecnego systemu (z którą to krytyką w pełni się zgadzam). Znalazłem tam tylko jeden postulat, który brzmi mniej więcej tak, że sposobem naprawy systemu jest repartycyjno-alimentacyjny system emerytalny, który eliminuje efekty zewnętrzne poprzez internalizację przychodów z posiadania potomstwa. Niestety, to tylko hasło, z którego bez bliższego wyjaśnienia nic nie wynika - nie potrafię się zatem odnieść :(