Czy zna Pan "wolnościowe" podręczniki do makro i mikro ekonomii?

Nieśmiertelne "Bogactwo Narodów" Adama Smitha. Tyle że postulat "wolnościowy" nie wynika wprost z tekstu - jest wnioskiem z lektury. I tak powinno być. Podręcznik to praca, która uczy mechanizmów, a nie ideologii. Bo to, że wolność ekonomiczna działa, nie wynika z samej idei, lecz z mechanizmu opartego o troskę o własny interes połączoną z koniecznością współpracy z innymi ludźmi. Wolność jedynie zapewnia nieskrępowany rozwój tego mechanizmu.
A w przypadku mikroekonomii idea jest tylko jedna: przychód minus koszt jest większy od zera :)