Ask @pemimtm:

คุณคิดว่าแบบไหนถูกต้องระหว่าง การโกหกหรือการบอกความจริงเพื่อประโยชน์ของคนใกล้ชิด?

เอิ่ม...บอกความจริง เพราะยังไงมันก็เป็นความจริง

View more

Next