Ask @petyy712:

Related users

Kể tên 5 thứ em cực thích? Thêm 5 thứ nữa em cực kì không thích? Nhanh nhe cô bé, có người chờ...

5 thứ cực thích
- Máy ảnh
- Bút máy
- Sổ tay
- Make up stuffs :">
- Tác phẩm nghệ thuật :X ( Tranh, nhạc, sách,...)
5 thứ cực ghét:
- Ngôi sao
- Người của công chúng
- Người nổi tiếng
- Người sửa soạn nổi tiếng
- Người có cuộc đời mà nhiều người biết đến =))
Em xin hết.

View more

Next