Ask @phamanh_anhpham:

Anh ấy nói và anh ấy hứa là sẽ không bao giờ bỏ tôi,.... Tôi muốn quay lại,tôi không biết anh có muốn thế hay không. Tôi không phải người hay chủ động. Thỉnh thoảng tôi nghĩ anh cũng muốn quay lại vs tôi,tôi hy vọng và chờ đợi,cuối cùng cái tôi nhận đc lại là sự phũ phàng. Tôi nghĩ...mk sẽ buông..

dcm lại ngu rồi, tin đàn ông làm quái gì hử bạn ơi

View more

Next