Minh Hiệp Gia Lai hỏi: Con mình 6 tháng tuổi, bé nằm được nệm nước baby dài ô vuông được không?

Baby dài 60x90 và baby vuông 52x92 là dạng ô vuông, mỏng và ít nước. Nên không mát bằng nệm nước dạng khoang. Nệm nước em bé dạng khoang nằm kích thước nào cùn được. Vui lòng tham khảo PhamThao.com nhé!

View more