Nệm nước lót ngồi có chuyển ra Nghệ An không? và bên cơ sở nệm nước PhamThao.com có sử dụng dịch vụ COD không?

Có chuyển nệm nước lót ngồi đến Nghệ An qua bưu điện hoặc qua chành xe khách/ vận tải. Không sử dụng dịch vụ COD mà gửi qua ngân hàng trước bạn nhé! Có thể hỏi đáp thêm tại http://phamthao.com/2017/09/google-maps-them-tinh-nang-hoi-dap-cho-thiet-bi-di-dong.html

View more