@phmhn5

Phạm Quế Hân

What others replied to:

Trở lại làm em bé có lẽ vui hơn, không nghĩ ngợi linh tinh

show all (7)

Làm em bé: thử nghĩ đến em bé vừa mất vì người tình của mẹ, mẹ kế đã ra tay tàn nhẫn với nó đi. Rơi vào tay người thân hay bất kỳ ai hok có lương tâm lẫn tình thương xem, sống hok bằng chết mà ở đó than thở.
#Think

Language: English