Ask @phngv5:

Đang trong giờ học. B ấy là ngồi sau mình , đang ngủ gục xuống bàn . Tự nhiên kéo tay mình lại 1,2 lần nhưng mình bảo "nứng l à" rồi hất ra . Song rồi nó bảo " cho t mượn tay" rồi nó kéo tay mình lại nằm vào tay mình UwU nhưng mà do mình ngại vl nên k cho rồi mình quay lên :< . Còn crush mấyb thì s?

Dễ thương dzay :> còn tui thì hong có crush :>
Next