Ask @phongtuc:

Dân tộc Việt có 4000 năm văn hiến hay 5000 năm? Căn cứ vào đâu?

Chào bạn, theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học thì Dân Tộc Việt có 4000 năm văn hiến, một số khác thì lại cho là 5000 năm văn hiến, bạn tham khảo các bài viết dưới để hiểu rõ thêm
http://www.phongtuc.vn/bon-ngan-nam-van-hien/
http://www.phongtuc.vn/viet-su-5000-nam-van-hien/

View more