@phtmon1211

Trang Huyen

❤️ Likes
show all
mnphngg’s Profile Photo

What others replied to:

Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạn nghĩ sao ?

show all (18)

Đó cũng là một ý kiến đúng. Ai cũng phải trải qua xã hội thu nhỏ rồi bước ra một xã hội lớn hơn.
Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học giống như xã hội thế giới thu nhỏ, nhưng quan trọng là cải tiến như thế nào để phát triển, chứ không phải là đi lùi.
Trường học là một xã hội thu nhỏ bạn nghĩ sao

Language: English