người qua đường :v

đéo yêu qua đường haha

k thì giới thiệu ny cho e đi :<

info em đâu nhờ?

hồng helen...fb nha :v

đùa thôi cho thật á? :)) có ai đâu mà gth

:)) phải chăng mình quá tin người?

người yêu phải tự mình tìm đi chứ, mới là duyên sao phải gth đấy em :))

đôi khi được giới thiệu còn tốt hơn

vâng, tùy người