tại sao lại là hcc22 =))

k biết nữa, giờ k muốn xóa app luôn ấy :))