@phucngonhi2226

Hieu

❤️ Likes
show all
BeautyNo_1’s Profile Photo

What others replied to:

Một thành phố đẹp trong mắt người nghèo liệu có đẹp k m.n?

show all (7)

T cảm thấy có tiền thì đi đâu cũng thấy đẹp, chứ không có thì chả còn tâm tư đâu mà ngắm nữa, thành phố đẹp nó thường đi đôi với đắt đỏ. Tất nhiên là cái gì cũng có ngoại lệ.. nhưng cái ngoại lệ nó ít vô cùng.
Đã khác nhau về nhân sinh quan thì câu hỏi này có ý nghĩa gì. Mỗi người luôn có cảm nhận, quan điểm, tư tưởng, lối sống, cách nghĩ, thế giới quan và nhân sinh quan khác nhau, đẹp với họ là được, với người khác có nghĩa lý gì? Họ thấy đẹp còn bạn hay mình hay cả thế giới thấy không đẹp thì sao? Điều này có ảnh hưởng gì đến hòa bình vũ trụ hay vì nó mà xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 hong? =))) À, mà nếu theo hiệu ứng cánh bướm thì có thể nhờ =)))
Cái đẹp là do cảm nhận, không liên quan đến hoàn cảnh. Có thể nghèo vật chất nhưng tinh thần, tình cảm vẫn tích cực, đầy ắp vui tươi lạc quan mà

Language: English