@phunghominhthu

Thư Minh

What others replied to:

1 người nhắn bảo : " tôi buồn quá " thì nên rep gì tiếp theo đây ạ ?

show all (16)

1 người nhắn bảo : "tôi buồn quá" thì chắc chắn là đang muốn có người quan tâm, vậy nên cậu hãy dùng cách quan tâm của riêng cậu để hỏi thăm bạn đó.
Lắng nghe, tâm sự, an ủi, động viên, khích lệ . Chỉ rep những điều tích cực giúp họ vơi bớt nỗi buồn thôi nhé ... bởi lúc này họ đang nhạy cảm lắm.
Nếu bạn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thì bạn nên nhắn lại bằng một câu hỏi. Còn nếu bạn muốn dừng lại cuộc trò chuyện này thì nhắn lại bằng một câu nói thôi

Language: English