@phunghominhthu

Thư Minh

What others replied to:

làm sao để tính cực

show all (17)

Lấy độ dày của tiền, chia cho đồ ăn mà mk thích, dọn dẹp những thứ cũ, tắt đt và ở cạnh gia đình. Đặt mục tiêu mới, thay đổi sinh hoạt, thói quen….chán quá, mk ko lm đc. Bỏ qua nhé.

Language: English