@phunghominhthu

Thư Minh

What others replied to:

Nếu bạn biết 1mqh vừa chia tay thì bạn có nên nhảy vào khum???

show all (14)

Không, nếu người mà tui thích vừa chia tay, tui sẽ dành thời gian để ở bên người đó, cũng là cho họ khoảng thời gian để chữa lành. Tới thời điểm đủ tốt thì mới nhảy vào thôi. Vừa tốt cho mình lại vừa tốt cho người đó
Không.
Khi mà ngta chưa quên được nyc thì bạn sẽ chỉ là kẻ thế thân, rồi càng ngày bạn sẽ càng giống bới nyc của họ cho mà xem.
Một vết thương chưa lành mà bạn đã muốn chạm vào thì bạn chính là miếng băng gạc mà thôi. Nó là tạm bợ
Không. Để cho người vừa mới chia tay có thời gian xác định tình cảm của mình. Nếu nhảy vào luôn bạn rất dễ trở thành người thay thế.

Language: English