Ask @phuongglep123:

Lẽ ra là chấm dức rồi t có thể quay lại vs nyc nhưng t thấy nym nó còn thương nó lắm nên t đã giúp th đó (nym) quay lại với nhỏ này(nyc) t làm v có đúng ko

Vậy tính ra là do m quá hiền nên vậy. Gặp t t kh giúp đâu. Vì nhắm là của m rồi thì ở bên m. Còn này m giúp nó nó quay lại liền vs nym thì nó đâu có thương mày ??? Buồn vì cái gì chứ ?

View more

+4 answers in: “Nyc t vừa ct nym và chính t là người mang họ trở lại với nhau. :))) có phải do t quá ngu ko :)))”
Next