@phuongmai23

1

Ask @phuongmai23

Có nên từ bỏ 1 t.yêu mà bản thân đã coi như 1 phần ko thể thiếu?

Cơ bản vấn đề là t.yeu đấy có là của bạn không ??

Language: English