@phuongthao1429

thảo

Ask @phuongthao1429

Ngôn ngữ Hàn hay Ngôn ngữ Nhật được mọi người ???

Xuất khẩu lđ nhật thì học nhật. Làm ở nc mình thì học hàn c

Bạn có xu hướng trộn mình với đám đông hay nổi bật giữa đám đông?

lặng lẽ rời đám đông

Language: English