@plutonnn46866

RavenPlütonn

What others replied to:

Dediğim herşeyi hakettin ister nefret et ister tiksin HAKETTİN.

show all (42)

Language: English