Ask @pmpq34:

ถ้าไม่สบายใจผิดหวังจากใครชักคน หรือเรื่องอะไรบางอย่างจะทำยังไงให้ความรู้สึกนั้นจางลง

เล่มเกม เล่นกับเพื่อน นอนดูหนังสบายจัย

View more

Next