Ask @pphuonggthao:

thoát ế

:> idk

View more

+1 answer in: “Thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng bạn không thể chạy thoát hỏi sự cô đơn lạnh lẽo này . Cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu được mình, mỗi con người là mỗi hạt cát trên sa mạc, giữa biển người mênh mông, đi gần nữa đời người sẽ có một người luôn đợi bạn sẽ giải thoát bạn khỏi sự cô đơn này..."hehe...”

Thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng bạn không thể chạy thoát hỏi sự cô đơn lạnh lẽo này . Cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu được mình, mỗi con người là mỗi hạt cát trên sa mạc, giữa biển người mênh mông, đi gần nữa đời người sẽ có một người luôn đợi bạn sẽ giải thoát bạn khỏi sự cô đơn này..."hehe...

:)) rốt cuộc là bạn mún nói cái gì nhỉ :>>

View more

+1 answer Read more
Next